Micron_optical Fair 2015(ver6) (1)
Micron_optical Fair 2015(ver6) (1)

press to zoom
Micron_optical Fair 2015(ver6) (2)
Micron_optical Fair 2015(ver6) (2)

press to zoom
Micron_optical Fair 2015(ver6) (6)
Micron_optical Fair 2015(ver6) (6)

press to zoom
Micron_optical Fair 2015(ver6) (1)
Micron_optical Fair 2015(ver6) (1)

press to zoom
1/6
MY BUTTON
MY BUTTON

地點:香港眼鏡展 面積:96平方米  年份:2015

我們相信,房地產行業應該是一路領先,以創建一個更環保的可持續解決方案。我們知道,可持續發展的辦公環境,有利於我們的員工,我們將與我們的客戶,我們為他們提供項目環保措施納入。

展覽